Evropa v obdobju revolucij

Študijski program prve stopnje Kulturna zgodovina / Fakulteta za humanistiko

  • Na predavanjih se ob vsakem pomembnejšem vprašanju navede relevantna literatura za posamezni problem. Pri seminarskem delu je poudarek na konfrontaciji različnih strategij interpretacije posameznih ključnih dogodkov in dogajanj.
  • Eric Hobsbawm: ČAS REVOLUCIJE, Založba Sophia; 2010. Katalog
  • E. Hobsbawn: ČAS KAPITALA; Založba Sophia; 2011. Katalog
  • E. Hobsbawn: ČAS IMPERIJA, Založba Sophia; 2012. Katalog
  • E. Hobsbawn: ČAS SKRANJOSTI, Založba Sophia; 2017. Katalog
  • H. Arendt: O REVOLUCIJI, Založba Krtina, 2018. Katalog
  • F. Furet: MISLITI FRANCOSKO REVOLUCIJO, Studia Humanitatis, 1989
  • K. Marx: DRŽAVLJANSKA VOJNA V FRANCIJI, Studia Humanitatis, 2020 Katalog
  • Izbrani članki glede na teme aktualnega dogajanja.