Diplomski seminar

Fizika in astrofizika prve stopnje / Fakulteta za naravoslovje

Literaturo izbere študent v dogovoru z nosilecem predmeta oziroma mentorjem glede na temo
seminarja.