Fizika II

Fizika in astrofizika prve stopnje / Fakulteta za naravoslovje

• D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics. J. Wiley & Sons (2005). Katalog E-gradivo
• I. Arčon, Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike, UNG (2004). Katalog Založba UNG
• R. Kladnik, H. Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami, DZS, Ljubljana (1991). Katalog E-gradivo
• M. Gros, M. Hribar, A. Kodre, J. Strnad, Naloge iz fizike, DMFA, Ljubljana (1993). Katalog