Individualni projekt

Magistrski študijski program Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja / Poslovno-tehniška fakulteta

Literaturo izbere mentor glede na tematiko projekta.