Industrijsko oblikovanje

Magistrski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

• Kogoj, Oskar: Nature Design. - Padova: Interbooks, 1985
• Kogoj, Oskar, Mazzariol, Giuseppe, Keller, Goroslav, Rener, Milko: Nature design. Padova: Interbooks, cop. 1985
• Kogoj, Oskar, Gaon, Izzika: Nature design. - Jeruzalem: The Israel Museum, cop. 1990
• Bogataj, Janez, Pukšič, Janez: Mojstrovine Slovenije: mednarodna razstava: katalog razstavljenih del. - Ljubljana: Rokus
• Bogataj Janez, Pukšič Janez: Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. - Ljubljana: Rokus, 1999 Katalog
• Kogoj Oskar, Bernik Stane, Slivnik, Franc Sušnik Janko Rakočevic, Milan Jesenik, Viktor Vrčon, Branko Debenjak, Doris Brecelj, Marijan: Plastični počivalniki: Inštitut Meblo = Rest-chairs of plastic materials: Institute Meblo. - Nova Gorica: Meblo, 1970