Delavnica iz poslovnega komuniciranja

Magistrski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

  1. Kavčič B.: 2002. Poslovno komuniciranje. Ljubljana; EF.
  2. Možina S., Tavčar M., Zupan N., Kneževič A. 2004. Poslovno komuniciranje. Evropske razsežnosti. Maribor; Založba Obzorja. Katalog