Avtomatsko vodenje sistemov

Magistrski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

 • Zupančič B. (2011): Avtomatsko vodenje sistemov, Založba FE in FRI, Ljubljana. E-gradivo
 • Kocijan J. (2022): Zbirka nalog iz avtomatskega vodenja sistemov. Vipava; Ljubljana. Katalog
 • Khalil H.K. (2023): Control Systems: An Introduction. Michigan Publishing.
 • Karl Johan Åstroem and Richard M. Murray. Feedback Systems, An introduction for scientists and engineers. Princeton University Press, 2008. Katalog E-gradivo
 • Več avtorjev (1998): Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, urednik S. Strmčnik, Založba Fakultete za elektrotehniko, Ljubljana. E-gradivo
 • J. Kocijan, S. Strmčnik (2016): Osnove avtomatskega vodenja, Založba Univerze v Novi Gorici, Nova Gorica. Založba UNG
 • Kocijan J. (1996): Načrtovanje vodenja dinamičnih sistemov, Zbirka nalog, Založba FE in FRI, Ljubljana. Katalog
 • Dolinar D. (2009): Dinamika linearnih sistemov in regulacije, 2. ponatis, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Maribor. Katalog
 • Franklin G. F., Powell D. J., Emami-Naeini A. (2014): Feedback control of dynamic systems, 7. izdaja, Pearson Educational International, London. Katalog E-gradivo
 • Ogata K. (2009): Modern control engineering, 5. izdaja, Prentice Hall, Pearson Educational International, London. Katalog E-gradivo
 • DiStefano J.J.,III., Stubberud A.R., Williams I.J.(2013): Theory and Problems of Feedback and Control Systems, 2. izdaja, McGraw-Hill Book Company, New York. Katalog E-gradivo
 • Dorf R.C.(2016): Modern Control Systems, 13. izdaja, Pearson, Harlow. Katalog E-gradivo
 • Zupančič B.(2010): Zvezni regulacijski sistemi, I.del, 2. izdaja Založba FER, Ljubljana. Katalog
 • Zupančič B. (2010): Zvezni regulacijski sistemi, II. del, 2. izdaja Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana. Katalog