Izbrana poglavja iz uporabne matematike

Magistrski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

Domača
• R. Jamnik, Verjetnostni račun in statistika, DMFA Ljubljana, 1995. Katalog
• F. Križanič, Navadne diferencialne enačbe, DMFA Ljubljana, 1991. Katalog
• B. Zmazek: Diferencialna analiza, skripta, Maribor, 2006.
• A. Suhadolc, Integralske transformacije, Integralske enačbe, DMFA Ljubljana, 1994. Katalog

Tuja
• D. Freedman, R. Pisani, R. Purves, Statistics, Norton, 1998. E-gradivo
• F.M. Dekking, et al., A modern introduction to Probability and Statistics, Springer 2005, E-gradivo
• C. R. Wylie, Differential equations, McGraw-Hill Singapore, 1985. E-gradivo
• L. Debnath, D. Bhatta, Integral transforms and their applications, CRC Press, 2015.