Ekonomika za inženirje

Magistrski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

• B. Bergant (2011): Ekonomika in organizacija v gospodarskih subjektih, Nova Gorica, od strani 224 do 256.
• F. Bizjak (2008): Osnove ekonomike podjetja za inženirje, Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. Katalog Založba UNG
• D. Papler in Š. Bojnec (2011): Naložbe v trajnostni razvoj energetike, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. E-gradivo

Dodatna
• N. Klein (2007): Doktrina šoka
• N. Chomsky (2013): Profit pred ljudmi
• D. Papler in Š. Bojnec (2015): Učinki liberalizacije trga električne energije, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za mangement. E-gradivo
• D. Papler in Š. Bojnec (2015): Konkurenčnost in dejavniki dobave električne energije, Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za management. E-gradivo