Energetika in okolje

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

 • GJERKEŠ, Henrik. Energetika in okolje. Vsako leto posodobljeni zapiski predavanj. https://mitv.ung.si/
 • GJERKEŠ, Henrik. Koncept krožnega gospodarstva, gradbeništvo in primer občine Kočevje. V: VOLFAND, Jože (ur.), et al. Prehod v trajnostno gradnjo in življenjski cikel stavbe : priročnik za krožno gospodarstvo. Celje: Fit media, 2020. Str. 56-61, ilustr. ISBN 978-961-6283-60-1. E-gradivo
 • ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, JEJČIČ, Neva, TOMŠIČ, Miha, GJERKEŠ, Henrik. Razogljičenje stavb - usposabljanje, prepoznavanje kakovosti in merila za trajnostno gradnjo in prenovo. V: UMBERGER, Marko (ur.). Peter Novak. V Ljubljani: Slovensko društvo za sončno energijo, 2023. Str. 55-60, ilustr. ISBN 978-961-96287-0-6.
 • GJERKEŠ, Henrik. Pregled, analiza in predlog alternativne oskrbe z energijo : LDC Letališka Mercator: končna verzija. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2021. 32 str., ilustr.
 • ŠIJANEC-ZAVRL, Marjana, TOMŠIČ, Miha, GJERKEŠ, Henrik, POTOČAR, Erik. Implementation of the EPBD in Slovenia : status in 2020. [Brussels: European Union, 2021]. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (27 str.)), ilustr. E-gradivo
 • GJERKEŠ, Henrik. Toplotne črpalke v kontekstu trajnostnega ogrevanja v Sloveniji. V: UMBERGER, Marko (ur.). Toplotne črpalke : revija. Ljubljana: UM svetovanje, 2019. Str. 39-44, ilustr. Katalog
 • PRAZNIK, Miha, TOMŠIČ, Miha, ŠKERLEP, Tomaž, JEJČIČ, Neva, KRAPEŽ, Primož, GOSTIČ, Samo, SKOK, Jurij, BROŽIČ, Dušanka, KOS, Jože, KOMEL, Primož, GJERKEŠ, Henrik, et al., PRAZNIK, Miha (urednik). Usposabljanje novih energetskih svetovalcev za delo v mreži ENSVET : gradivo tečaja. Ljubljana: Gradbeni inštitut ZRMK, 2015. 2 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 512114715]
 • https://interestingengineering.com/
 • https://www.nature.com/
 • Renewable Energy- A Primer for the Twenty-First Century, Bruce Usher, 2019 2019 Katalog E-gradivo
 • Physics and Technology of Sustainable Energy, E. L. Wolf, 2018 Katalog
 • G.Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press, Oxford, 2003. Katalog E-gradivo