Elektronsko poslovanje

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

• Arh, Tanja: Elektronsko poslovanje, prosojnice, Poslovno-tehniška fakulteta, Ljubljana, 2018.
• Chaffey, Dave (2011). E-business and e-commerce management: strategy, implementation and practice. Harlow (Essex): Pearson Education; London: FT Financial Times ; New York: Prentice Hall. E-gradivo
• Laudon, Kenneth C., Traver, Carol Guercio (2011). E-commerce: business, technology, society. Boston: Pearson. E-gradivo
• Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Uradni list RS, 98/2004. E-gradivo
• Zakoni, uredbe in drugi dokumenti iz Uradnega lista RS, ki so trenutno aktualni za vsebino predmeta.
• Zakonodaja EU, ki je trenutno aktualna za vsebino predmeta.