Elektrotehnika (n)

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

• G. Rizzoni, Principles and Applications of Electrical Engineering, McGraw-Hill Higher Education, Boston 2000. E-gradivo Katalog
• L. R. Carley, P. Khosla, Introduction to Electrical and Computer Engineering, McGraw-Hill Inc., Boston 1998. Katalog