Ekonomika in organizacija podjetja (n)

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

• B. Bergant (2011): Ekonomika in organizacija v gospodarskih subjektih, Nova Gorica
• F. Bizjak (2008): Osnove ekonomike podjetja za inženirje, Nova Gorica. Katalog Založba UNG
• Š. Ivanko (2012): Paradigma sodobne organizacije, Ljubljana
• Bavec, C., Manzin, M. (2012): Strukturni vidiki organiziranosti, Koper:UP Fakulteta za management