Inženirska kemija

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

• P.W. Atkins in drugi: Kemija-zakonitosti in uporaba, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997. Katalog
• F.Lazarini, J.Brenčič: Splošna in anorganska kemija, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 2014. Katalog
• M. Tišler: Organska kemija, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani, 2013. Katalog
• E. Ignatowitz, Kemijska tehnika, Založništvo Jutro, Ljubljana, 1996.
• J.A. Moulijn, M. Makkee, A. Van Diepen, Chemical Process Technology, John Wiley § Sons, 2001. Katalog
• E.L. Cussler, G.D. Moggridge, Chemical Product Design, Cambridge University Press, 2001. Katalog E-gradivo