Diplomsko delo

Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring / Poslovno-tehniška fakulteta

  • Strokovna in znanstvena literatura po izboru mentorja v povezavi s tematiko naloge.
  • Pravila o postopku za prijavo in zagovor diplomskega in magistrskega dela na Univerzi v Novi Gorici E-gradivo