Geografski informacijski sistem

Podiplomski magistrski študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

  • Burrough, P., McDonnell, R. (1998): Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press, Oxford. E-gradivo
  • Drobne, S., Podobnikar, T. (1999): Osnovni pojmi v geografskih informacijskih sistemih, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo za geodezijo, Ljubljana. E-gradivo
  • Kvamme, K., Oštir-Sedelj, K., Stančič, Z., Šumrada, R. (1997): Geografski informacijski sistemi, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana. Katalog
  • Triglav, J., (1996): Geomatika, mozaik merskih metod (posebna izdaja revije Življenje in tehnika), Tehniška založba Slovenije, Ljubljana.
  • Zborniki »Geografski informacijski sistemi v Sloveniji« (od leta 1991 dalje), Založba ZRC, Ljubljana. Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog Katalog
  • Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. (2005): Geographic Information Systems and Science, Wiley & Sons, Chichester.E-gradivo