Epidemiologija okolja

Podiplomski magistrski študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

  • P. Wilkinson, Environmental Epidemiology, Open University Press, 2006 E-gradivo
  • Izbrana literatura z obravnavanega področja