Diplomski seminar

Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

Glede na to, da so teme sodobne ter vezane na konkreten primer problematike v trenutni praksi v izbranem podjetju oziroma organizaciji, pregled literature ne zajema zgolj povzetka posameznega učbenika ali znanstvene publikacije, temveč med drugim temelji na podatkih, pridobljenih iz znanstvenih člankov, člankov v poljudno-znanstvenih revijah, iz internetnih objav, ipd. Viri in literatura temeljijo na zbiranju in povezovanju informacij iz različnih virov.