Ekologija morja

Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

• Valiela, I. 1996: Marine Ecological Processes. 2. izdaja/2nd Edition, Springer-Verlag, New York, 686 str./686 pp. Katalog E-gradivo
• Nybakken, J. W. 1988: Marine Biology: An Ecological Approach. 2. izdaja/nd Edition. Harper&Row Publ. Inc., New York, izbrana poglavja/selected chapters. E-gradivo
• Tarman, K. 1992: Osnove ekologije in ekologija živali. Državna založba Slovenije, Ljubljana. Katalog