Ekologija

Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

• Smith, T. S., Smith, R. L., 2013. Elements of Ecology (8th edition), International edition, Benjamin Cummings, San Francisco, Boston, 688 str. Katalog E-gradivo
• Odum, E. P., 2005. Fundamentals of Ecology – 5th edition. 624 str. E-gradivo
• Tome, D., 2006. Ekologija. Tehniška založba Slovenije 344 str. Katalog
• Tarman, K., 1992. Osnove ekologije in ekologije živali. DZS, Ljubljana, 547 str. Katalog
• Izbrani znanstveni članki, obravnavani v sklopu seminarskih vaj