Ekonomika okolja

Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

  • E. S. Goodstein, S. Polasky (2014), Economics and the Environment, Wiley, 7th Ed, pp. 529. Katalog E-gradivo
  • Antwerp J.V. , Heun M.K. (2022), A Framework for Sustainability Thinking, Springer Nature Switzerland AG, pp 249
  • Smolej V. (2010): Ekonomika podjetja in podjetništvo, El. knjiga. - Ljubljana : Zavod IRC,: E-gradivo
  • Vendramin, M.( 2009): Eksterni stroški sežiganja in odlaganja odpadkov, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. - (Zbirka Delovni zvezki UMAR ; letn. 18, št. 3): E-gradivo