Fizika

Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje / Fakulteta za znanosti o okolju

Temeljna:
Odprtokodni učbeniki v elektronski obliki na OpenStax, Rice University, Huston Texas, USA https://openstax.org/subjects/science
• University Physics Volume 1. E-gradivo
• University Physics Volume 2. E-gradivo
• University Physics Volume 3. E-gradivo

Ekvivalentni alternativni učbeniki:
• D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics, John Willey & Sons, NY, 2012. Katalog
• R. A. Serway, J.W. Jewett, Physics for scientists and egineers with modern physics, Saunders college publising, Thomson Learning, UK, 2012. E-gradivo
• P. A. Tipler, G. P. Mosca, Physics for scientists and engineers, W. H. Freeman and Company, New York, 2004. E-gradivo
• R. Kladnik: Visokošolska fizika (1. – 3. del), DZS, Ljubljana 1985 - 1989.) Katalog2 Katalog3
• R. Kladnik, H. Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami (1. in 2. del). Katalog1 Katalog2
• I. Arčon, Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike, Založba UNG, 2004 Katalog Založba UNG
• I. Arčon, Multimedijsko spletno študijsko gradivo za fiziko (prosojnice, videopredavanja, naloge, …) v e-učilnici MiTeam https://mitv.ung.si/