Aktualne objave


Štipendijski program Nemške zvezne fundacije za okolje

Nemška zvezna fundacija za okolje omogoča univerzitetnim diplomantom dodatno strokovno izobraževanje in usposobljenosti za reševanje nalog varstva okolja in ohranjanja narave v njihovih matičnih državah.

Štipendijski program traja od šest do dvanajst mesecev in vključuje večtedenski intenzivni tečaj nemščine.

23.08.2023_10.09.11_REC

Štipendisti lahko gostujejo na univerzah, raziskovalnih inštitutih, podjetjih in društvih v Nemčiji. Najboljši štipendisti pa se lahko kasneje prijavijo tudi na 6 mesečni financirani projekt izveden v Sloveniji.

Prijavijo se lahko magistranti katerekoli fakultete.

Višina mesečne štipendije: 1350 €.

Rok za prijavo: 5. september 2023.

Več informacij


Razpis kadrovskih štipendij 2023/24

Podjetje: Hisense Gorenje Europe, d. o. o. ( Velenje, Ljubljana ali Maribor )

Rok za prijavo: čimprej

Več informacij


Javni razpis za štipendije za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2023/2024

23.08.2023_10.30.15_REC

Predmet javnega razpisa je prva dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje za pridobitev javnoveljavne stopnje izobrazbe v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2023/2024 za vlagatelje, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v letnik na višješolskem študiju ali visokošolskem študiju 1. ali 2. stopnje.

Več informacij najdete TUKAJ


Študenti – preverite razpisane kadrovske štipendije

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Aktualne štipendije za študente Univerze v Novi Gorici:

Diplomirani gospodarski inženir

Magister varstva okolja

Visokošolska strokovna izobrazba

Vse kadrovske štipendije - izmenjevalnica

13.02.2023_11.37.59_REC