Aktualne objave


Razpisanih 15 štipendij za obisk Evropskega Foruma Alpbach 2023

Cub Alpbach Senza Confini (CASC) je čezmejna neprofitna organizacija, ki podeljuje štipendije za vsakoletni Evropski Forum Alpbach. Klub deluje od leta 2003 in ponuja motiviranim in nadarjenim mladim s Koroške, severne Italije in Slovenije priložnost, da se na Forumu udeležijo edinstvene izkušnje in da navežejo stike z vrstniki iz celega sveta. Poleg omenjenega si klub prizadeva za krepitev odnosov med vrstniki v regiji Alpe Adria. Člana odbora kluba sta tudi tržaška slovenca Jadran Vecchiet in Martina Furlan.

Kot vsako leto bo tudi letos Klub Alpbach Senza Confini podelil 15 štipendij za obisk Evropskega Foruma Alpbach 2023, ki se bo odvijal od 19. avgusta do 3. septembra na Tirolskem. Štipendije so namenjene vsem študentom in mladim zaposlenim od 18. do 30. leta. Prijavite se lahko preko obrazca na spletni strani senza-confini.com do 31. marca 2023.

Namen Foruma je obravnavanje najaktualnejših izzivov iz področij politike, gospodarstva in znanosti ter spodbujanje interdisciplinarne debate. Mladim med 18. in 30. letom je namenjen program seminarjev v prvem tednu Foruma, med drugo polovico Foruma pa bodo na vrsti konference z vrhunskimi govorci in poznavalci omenjenih panog.

09.03.2023_08.34.31_REC

Teme letošnjega Foruma so:

  • Rešitve za podnebne spremembe (Rallying for the Climate),
  • Varnostna vprašanja Evrope v multipolarnem svetu (Securing Europe in a Multipolar World);
  • Izzivi evropske ekonomije (Fighting for Europe’s Economic Sovereignty);
  • Krepitev demokracije v Evropi (Reinforcing Democracy in Europe).

Za dodatne informacije, kontaktirate board@senza-confini.com


Štipendije za podoktorski študij v Izraelu

Ne spreglejte informacij o štipendijah za podoktorski študij v Izraelu, ki nudijo personalizirano podporo znanstvenikom vseh akademskih disciplin.

01.03.2023_15.25.12_REC


Študenti – preverite sveže razpisane kadrovske štipendije

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.

Aktualne štipendije za študente Univerze v Novi Gorici:

Diplomirani gospodarski inženir

Magister varstva okolja

Visokošolska strokovna izobrazba

Vse kadrovske štipendije - izmenjevalnica

13.02.2023_11.37.59_REC