Aktualne objave


Odprt nov razpis Slovenskega kemijskega društva in podjetja AquafilSLO za najboljša zaključna študijska dela s področja trajnostne kemije.

Tudi letos bomo podelili denarne nagrade, in sicer:

  • 500 € za najboljše diplomsko delo,
  • 700 € za najboljše magistrsko delo,
  • 1000 € za najboljše doktorsko delo ter
  • 1000 € za zaključno študijsko delo z največjim potencialom prenosa znanja v gospodarstvo.

Kdo lahko sodeluje?

  • Diplomanti in magistri, ki so uspešno zaključili diplomsko ali magistrsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ eno leto pred datumom objave razpisa.
  • Doktorji znanosti, ki so uspešno zaključili doktorsko delo s temo s področja trajnostne kemije največ dve leti pred datumom objave razpisa.

Več podrobnosti o razpisu in prijavi 

Razpis za študijske nagrade SKD

Rok za prijavo: 14. 6. 2024.


Študenti – preverite razpisane kadrovske štipendije

Dijaki in študenti se lahko s kadrovskimi štipendijami, ki jih podeljujejo delodajalci, seznanijo na več načinov:

  • preko aplikacije Izmenjevalnica na spletni strani sklada, kjer lahko delodajalci oddajo svoje potrebe po kadrovskih štipendistih za posamezno šolsko/študijsko leto;
  • na spletnih straneh Regionalnih razvojnih agencij - RRA (seznam RRA), kjer objavljajo zbrane potrebe delodajalcev po štipendistih;
  • objave delodajalcev v njihovih internih glasilih, na spletnih straneh, v javnih občilih itd.

Namen kadrovskih štipendij je povezovanje mladih in delodajalcev, kajti podjetja si lahko z dolgoročnim kadrovskim načrtovanjem zagotovijo razvoj ustreznih kadrov in na ta način spodbudijo razvoj podjetij. Prednost kadrovskih štipendij je v tem, da zagotavljajo takojšnjo prvo zaposlitev po končanem šolanju.