doc. dr. Seyed Ahmad Hosseini

Pisarna:
58 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 6205 830
Govorilne ure:
By appointment
Nosilec predmeta:
  • Statistika, 2. letnik
    Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring
Predavatelj:
  • Projekt 1, 1. letnik
    Magistrski študijski program Gospodarski inženiring
  • Statistika, 2. letnik
    Dodiplomski študijski program Gospodarski inženiring
Asistent: