pridr. prof. dr. Andriy Zagorodnyuk

Enote univerze:
Pisarna:
P-6 Kampus Ajdovščina
Telefon:
05 3653 500
Nosilec predmeta:
Predavatelj: