doc. dr. Hashem Bordbar

Pisarna:
49-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 6205 816
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent:
  • Modeliranje, 3. letnik
    Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje