prof. dr. Martina Bergant Marušič

Pisarna:
82
Telefon:
05 3315 388
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Nosilec predmeta:
 • Biokemija, 2. letnik
  Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Biologija celice, 1. letnik
  Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Biotehnologija in okolje, 2. letnik
  Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje
 • Raziskovalno delo I, 1. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Raziskovalno delo II, 2. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Raziskovalno delo IV, 4. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Seminar I, 1. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Seminar II, 2. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Seminar III, 3. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
Predavatelj:
 • Biokemija, 2. letnik
  Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Biologija, 1. letnik
  Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje
 • Biologija celice, 1. letnik
  Visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Biotehnologija in okolje, 2. letnik
  Dodiplomski univerzitetni študijski program Okolje
 • Raziskovalno delo I, 1. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Raziskovalno delo II, 2. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Seminar I, 1. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Seminar II, 2. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija
 • Seminar III, 3. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija