Delavnica za izvajalce odprtega izobraževanja

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je, da študenti spoznajo načela razvoja in izvedbe poskusnega projekta uvajanja odprtega izobraževanja ter tudi kolegialnega (vrstniškega) vrednotenja.

Študenti pridobijo naslednje kompetence:
- ustvarjalna konceptualizacija in načrtovanje poskusnega projekta uvajanja OI
- preiskušanje osnovnih konceptov OI v praksi
- znanja s področja ustvarjalnosti, načrtovanja in uvajanja tako metod kot tudi strojne in programske opreme za podporo posameznih faz OI
- vrednotenje procesa uvajanja OI
- implementacija OI v različnih kontekstih, akademskih in neakademskih

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovno poznavanje področja informacijsko- komunikacijskih tehnologij ter znanja iz prvega semestra 1. letnika predmetov Osnove odprtega izobraževanja, Strategije odprtega izobraževanja, Načrtovanje odprtega izobraževanja in Učinkovite didaktične metode v odprtem izobraževanju.

Vsebina

 1. Uvod
  • Cilj in namen predmeta
  • Materiali in metode dela
  • Potrebna in dodatna literatura ter mediografija
  • Študijski vodnik in koncept mentorstva

 2. Študije primerov in vir idej v odprtem izobraževanju
  • Analiza
  • Diskusija
  • Spoznanja

 3. Razvoj koncepta
  • Ideja
  • Iteracija
  • Oblikovanje

 4. Pilotiranje procesa OI
  • Načrtovanje pilota
  • Implementacija pilota

 5. Vrednotenje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

• konsolidirano in uporabno znanje o osnovnih konceptih, metodologijah in orodjih v OI,
• kritični odnos do uporabe metodologij in orodij v OI,
• poznavanje odprtega in ustvarjalnega pristopa pri konceptualizaciji, tako na področju načrtovanja kot vrednotenja OI.

Temeljna literatura in viri

Core texts
• Bali, M., Cronin, C., Czernierwicz, L., DeRosa, R., Jhandiani, R. (2020) Open at the margins. Critical perspectives on open education, Rebus, available at https://press.rebus.community/openatthemargins/
• Ehlers, U.-D. (2020) Future skills: The future of learning in higher education, Nextskills, available at https://nextskills.org/library/future-skills/
• Open University (2005) Action research for associate lecturers, available at file:///C:/Users/chris/Downloads/Action%20research%20guide%20for%20associate%20lecturers.pdf
• Weller, M. (2014) The battle for open, London: ubiquity press, available at https://library.oapen.org/bitstream/id/3b361bf2-c5e4-4bcd-8b69-3cdcbab008c5/533876.pdf

Journals
• Action Research Journal https://www.tandfonline.com/toc/reac20/current
• Asian Journal of Distance Education https://www.asianjde.org/ojs/index.php/AsianJDE
• Open Praxis https://openpraxis.org/index.php/OpenPraxis
• The International Review of Research in Open and Distributed Learning http://www.irrodl.org/index.php/irrodl

Additional readings
• Atenas, J. & Havemann, L. (2018). Open Data as Open Educational Resources: Case studies of emerging practice (Version 1st). Zenodo. http://doi.org/10.5281/zenodo.1186889
• Design Council (2021) What is the framework for innovation? Design Council’s evolved Double Diamond https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond
• Müller-Roterberg, C. (2018) Handbook of design thinking, Kidle direct publishing, available at https://www.researchgate.net/publication/329310644_Handbook_of_Design_Thinking
• Murray, R., Caulier-Grice & Mulgan, G. (2010) The open book of social innovation, The Young Foundation, available at https://media.nesta.org.uk/documents/the_open_book_of_social_innovation.pdf
• Open University (online) Design thinking, Open Learn course, available at https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/design-innovation/design-thinking/content-section-1
• Open University (Online) Learning to teach: And introduction to classroom research, OpenLearn course, available at https://www.open.edu/openlearn/education-development/learning-teach-introduction-classroom-research/content-section-3.2
• Weller, M. (2020) 25 years of EdTech, AU press, available at https://www.aupress.ca/books/120290-25-years-of-ed-tech/
• Wikibooks (2016) Open Education Handbook, available at https://en.wikibooks.org/wiki/Open_Education_Handbook
• Yeager, C. and Nerantzi, C. (eds.) (2015) Open facilitators’ stories, Annual Collection 2014, Learning and Teaching in Action Journal, Vol. 11, Issue 1, MMU in collaboration with the Open Knowledge Foundation, available at https://www.celt.mmu.ac.uk/ltia/Vol11Iss1/index.php

Useful resources
• Creative commons at https://creativecommons.org/
• UN Sustainable Development Goals (online) https://sdgs.un.org/goals

Načini ocenjevanja

Projekt (50%), izpit (50%)

Reference nosilca

Dr Chrissi Nerantzi (@chrissinerantzi) is a National Teaching Fellow and a Principal Fellow of the Higher Education Academy. She is an academic developer at Manchester Metropolitan University in the United Kingdom and has leadership responsibilities for Teaching Excellence and communities and networks. She teaches on the MA in Higher Education, supports curriculum design especially in the Faculty of Arts and Humanities and mentors colleagues for academic promotions linked to teaching and supports colleagues in scholarly activities around learning and teaching. She is an experienced facilitator who uses novel approaches, including play, making and storytelling, to foster interaction and engagement and regularly works internationally. Her research interests are around open education, creativity and innovation in learning and teaching and she has published widely in these areas. Her doctoral thesis is in the area of open cross-institutional academic development with a focus on cross-boundary collaborative learning in these settings (see https://chrissinerantzi.wordpress.com/phd/). Chrissi has founded a range of successful open staff development initiatives, co-created many Open Educational Resources and supported a range of open educational projects. The open Creativity for Learning in Higher Education (#creativeHE) community and the international #LTHEchat she co-founded are two such examples. Chrissi is also the mentor co-ordinator of the Open Education for a Better World Programme. To find out more about Chrissi’s work, please visit https://www.linkedin.com/in/chrissinerantzi/

Selected recent publications

Costelloe, L., Nerantzi, C., O’Brien, E. , O’Sullivan, Í. and Reale, J. (2020) Development of a Shared Vision for Flexible Inter-Institutional Professional Development using the OOFAT Model, in: Buckley, C. and Nerantzi, C. (eds.) (2020) Exploring visual representation of concepts in Learning and Teaching in Higher Education, Special Issue, International Journal of Management and Applied Research, Vol. 7 No. 3, pp. 240-256, http://ijmar.org/v7n3/20-017.html

Nerantzi, C. (2019) Uncovering and discovering creative practices that foster student and staff engagement. in: Elkington, S., Westwood, D. and Nerantzi, C. (eds.) (2019) Creativity in Student Engagement, Special Issue of the Student Engagement in Higher Education Journal, Volume 2, Number 3, pp. 261-264, available at https://sehej.raise-network.com/raise/article/view/1010

Nerantzi, C. (2019) The role of crossing boundaries in collaborative open learning in cross-institutional academic development, In: Research in Learning Technology, Vol. 27, DOI: https://doi.org/10.25304/rlt.v27.2111

Nerantzi, C. (2018) The design of an empirical cross-boundary collaborative open learning framework for cross-institutional academic development, In: Open Praxis, Vol. 10, No. 4, October-December 2018, pp. 325-342, DOI: http://dx.doi.org/10.5944/openpraxis.10.4.907

Nerantzi, C. and Gossman, P. (2018) Cross-boundary communities, an alternative vision for academic development, In: Compass Journal, London: University of Greenwich, Volume 11, No. 2. DOI: http://dx.doi.org/10.21100/compass.v11i2.800

Nerantzi, C. and Thomas B. E. (2019) What and who really drives pedagogic innovation? In: Elkington, S., Westwood, D. and Nerantzi, C. (eds.) (2019) Creativity in Student Engagement, Special Issue of the Student Engagement in Higher Education Journal, Volume 2, Number 3, pp. 234-260, available at https://sehej.raise-network.com/raise/article/view/1009