Internet stvari

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s temeljnimi znanji s področja informatike in povezovanja pametnih naprav. Ta predmet bo študente seznanil z novo ero digitalnih naprav in pomenom njihove povezljivosti . Študentje bodo usposobljeni za obvladovanje osnovnih principov povezovanja naprav v omrežje in komunikacijo z njimi.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Osnovna znanja uporabe računalnika, poznavanje omrežnih tehnologij in interneta, osnove programskega jezika Python.

Vsebina

• Temeljna znanja s področja informacijske tehnologije:
◦ Osnove informatike
◦ Osnove komunikacije
◦ Digitalno shranjevanje
• Pametne naprave :
◦ Vgradne naprave
◦ Senzorji
◦ Inteligentne naprave
• Naprave, mreže in internet:
◦ Lokalne mreže in strežniki
◦ Merjenje in upravljanje z napravami
◦ Komunikacijske tehnologije
◦ Multimedija
• Podatki in njihova uporaba
◦ Velike količine podatkov
◦ Baze podatkov
• Aplikacije internetnih stvari
◦ Spremljanje okolja
◦ Upravljanje infrastrukture
◦ Pametna proizvodnja
◦ Upravljanje energije
◦ Medicinski in zdravstveni sistemi
◦ Avtomatizacija stavb
• Varnost in zasebnost:
◦ Proste digitalne vsebine
◦ Zasebnost in digitalne pravice
• Vpliv na družbo

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo ob koncu predmeta sposobni razumeti in uporabljati:
• osnovne koncepte informatike, osnove računalniških omrežij
• povezane naprave in interakcije med njimi
• osnovno programsko opremo za komunikacijo

Temeljna literatura in viri

• L. Kostrevc , Računalništvo in informatika, Ljubljana : Pasadena, 2001 (Ljubljana : Tiskarna Ljubljana). Katalog
• M. P. Clark, Data networks, IP, and the Internet : protocols, design, and operation, Chichester : Wiley, cop. 2003 Katalog E-gradivo
• Alur, Rajeev, Principles of cyber-physical systems, Cambridge (Massachusetts) ; London (England) : The MIT Press, 2015
• Hwang Kai, Fox Geoffrey C., Dongarra Jack. Distributed and cloud computing : from parallel processing to the Internet of things. Waltham : Morgan Kaufmann, cop. 2012 E-gradivo
• O. Hersent, D. Boswarthick, O.Elloumi, The internet of things : key applications and protocols. Chichester : Wiley, 2012 E-gradivo
• M. Miller, The Internet of things : how smart TVs, smart cars, smart homes, and smart cities are changing the world, Indianapolis (Indiana) : Que, cop. 2015 E-gradivo
• Škraba, R. Stojanović, A.Zupan, A.Koložvari, D.Kofjač, Speech-controlled cloud-based wheelchair platform for disabled persons, Microprocessors and microsystems ISSN: 0141-9331.- Vol. 39, no. 8 (nov. 2015), str. 819-828. http://dx.doi.org/10.1016/j.micpro.2015.10.004 E-gradivo

Načini ocenjevanja

Uspešno opravljen končni pisni izpit ter uspešno predstavljeno seminarsko delo. S seminarskim delom se preveri usposobljenost za uporabo in povezovanje pametnih naprav ter njihova predstavitev. S končnim pisnim izpitom se ocenjuje poznavanje temeljnih konceptov informatike, razumevanje delovanja računalniških omrežij ter komunikacijskih protokolov. 50/50

Reference nosilca

Dr. Imre Cikajlo, je pridruženi profesor(ranga izredni profesor) za področje elektrotehnike, je zagovarjal doktorat znanosti na področju robotike in elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani leta 2003. Od leta 2003 do leta 2004 je bil podoktorski raziskovalec na Univerzi Tohoku v Sendai, na Japonskem in leta 2007 gostujoči raziskovalec na Univerzi v Tokiu, Japonska. Trenutno je višji znanstveni sodelavec na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu v Ljubljani in izredni profesor na Univerzi v Novi Gorici, Slovenija. Dr.Cikajlo je sodeloval pri več projektih 7. okvirnega programa EU-(GENTLE/S, MIMICS, CORBYS) in H2020 (PD_manager) in inovativnih projektih za startupe (MindMyths Ltd) in gospodarstvo (Gorenje). Objavil je več kot 50 znanstvenih člankov, skupaj več kot 100, 5 poglavij v tujih znanstvenih monografijah. Je soavtor mednarodnega patenta v EU in ZDA. Leta 2000 je prejel Prešernovo nagrado na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Njegova raziskovalna področja so analiza in sinteza gibanja ljudi in strojev, biomehanika, povezovanje senzoričnih informacij, nadzor nad strojem in človekovim gibom in rehabilitacijska robotika. Trenutno se ukvarja z razvojem rehabilitacijskih pripomočkov in postopkov, ki se uporabljajo v kliničnem in / ali domačem okolju z uporabo telerehabilitacijskih tehnik ter uvajanje virtualne resničnosti v rehabilitacijo. Je tudi član ISVR, IFMBE in IEEE.

Izbrane objave

 1. ŠAVC, Martin, GLASER, Vojko, KRANJEC, Jernej, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, HOLOBAR, Aleš. Comparison of convolutive kernel compensation and non-negative matrix factorization of surface electromyograms. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], 2018, vol. 26, no. 10, str. 1935-1944, ilustr., doi: 10.1109/TNSRE.2018.2869426. [COBISS.SI-ID 21717270],
 2. CIKAJLO, Imre, HUKIĆ, Alma, DOLINŠEK, Irena, ZAJC, Dejana, VESEL, Mateja, KRIZMANIČ, Tatjana, BLAŽICA, Bojan, BIASIZZO, Anton, NOVAK, Franc, PETERLIN-POTISK, Karmen. Can telerehabilitation games lead to functional improvement of upper extremities in individuals with Parkinson's disease?. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2018, vol. 41, no. 3, str. 230-238, ilustr. https://journals.lww.com/intjrehabilres/Abstract/publishahead/Can_telerehabilitation_games_lead_to_functional.99496.aspx, doi: 10.1097/MRR.0000000000000291. [COBISS.SI-ID 2489705],
 3. CIKAJLO, Imre, ČIŽMAN ŠTABA, Urša, VRHOVAC, Suzana, LARKIN, Frances, RODDY, Mark. A cloud-based virtual reality app for a novel telemindfulness service : rationale, design and feasibility evaluation. JMIR research protocols, ISSN 1929-0748, Jun. 2017, vol. 6, iss. 6, str. e108, ilustr. https://doi.org/10.2196/resprot.6849, doi: 10.2196/resprot.6849. [COBISS.SI-ID 2348905]
 4. GORŠIČ, Maja, CIKAJLO, Imre, NOVAK, Domen. Competitive and cooperative arm rehabilitation games played by a patient and unimpaired person : effects on motivation and exercise intensity. Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN 1743-0003, 2017, vol. 14, ilustr. http://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-017-0231-4, doi: 10.1186/s12984-017-0231-4. [COBISS.SI-ID 2311785],
 5. GORŠIČ, Maja, CIKAJLO, Imre, GOLJAR, Nika, NOVAK, Domen. A multisession evaluation of an adaptive competitive arm rehabilitation game. Journal of neuroengineering and rehabilitation, ISSN 1743-0003, 2017, vol. 14, str- 1-15, ilustr. https://jneuroengrehab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12984-017-0336-9, doi: 10.1186/s12984-017-0336-9. [COBISS.SI-ID 2418793],
 6. CIKAJLO, Imre, ŠPRAGER, Sebastijan, ERJAVEC, Tatjana, ZAZULA, Damjan. Cardiac arrhythmia alarm from optical interferometric signals during resting or sleeping for early intervention. Biocybernetics and Biomedical Engineering, ISSN 0208-5216, 2016, vol. 36, no. 1, str. 267-275, doi: 10.1016/j.bbe.2015.12.006. [COBISS.SI-ID 2128233],
 7. CIKAJLO, Imre, OSREČKI, Ksenija, BURGER, Helena. The effects of different types of ankle-foot orthoses on postural responses in individuals with walking impairments. International journal of rehabilitation research, ISSN 1473-5660. [Online ed.], 2016, vol 39, no. 4, str. 313-319, ilustr. http://www.intjrehabilres.com, doi: 10.1097/MRR.0000000000000189. [COBISS.SI-ID 2210921]
 8. CIKAJLO, Imre, KRPIČ, Andrej. Postural responses of young adults to collision in virtual world combined with horizontal translation of haptic floor. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], 2014, vol. 22, no. 4, str. 899-907, ilustr., doi: 10.1109/TNSRE.2014.2320320. [COBISS.SI-ID 1882729]
 9. KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, CIKAJLO, Imre. Telerehabilitation : remote multimedia-supported assistance and mobile monitoring of balance training outcomes can facilitate the clinical staff's effort. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2013, vol. 36, no. 2, str. 162-171, doi: 10.1097/MRR.0b013e32835dd63b. [COBISS.SI-ID 1671017],
 10. CIKAJLO, Imre, RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, BURGER, Helena, MATJAČIĆ, Zlatko. Telerehabilitation using virtual reality task can improve balance in patients with stroke. Disability and rehabilitation : an international, multidisciplinary journal, ISSN 0963-8288. [Print ed.], 2012, vol. 34, no. 1, str. 13-18, ilustr., doi: 10.3109/09638288.2011.583308. [COBISS.SI-ID 1195625]
 11. OBLAK, Jakob, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. Universal haptic drive : a robot for arm and wrist rehabilitation. IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering, ISSN 1534-4320. [Print ed.], 2010, vol. 18, no. 3, str. 293-302, ilustr., doi: 10.1109/TNSRE.2009.2034162. [COBISS.SI-ID 950889]
 12. KAWANISHI, Tsutomu, KANOH, Shin'ichiro, CIKAJLO, Imre, FUTAMI, Ryoko. Development of EMG-driven type lower limb FES control system. Denshi Jäohäo Tsäushin Gakkai gijutsu kenkyäu häokoku, ISSN 0913-5685, 2004, vol. 104, no. 429, str. 57-60. [COBISS.SI-ID 644457]