Projektni dan 2020 - 21.1.2020

Projektni dan Fakultete za znanost o okolju – 21. 1. 2020

Ob koncu vsakega semestra Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici izvede študentski projektni dan, na katerem študentke in študenti dodiplomskega študijskega programa Okolje predstavijo svoje okoljske skupinske projekte.

Študentke in študenti Okolja s projektnim delom začnejo že v prvem letniku študija, z raziskovanjem izbrane okoljske teme pa nadaljujejo v drugem letniku. Pri predmetih Uvod v projekto delo in skupinski projekt se naučijo iskanja ustrezne literature, zbiranja podatkov, postavljanja hipotez, določanja ustreznih metod za reševanje raziskovalnega problema, osnov laboratorijskega in terenskega dela ter dela v skupini. Pri pripravi projektnih poročil razvijajo svoje sposobnosti pisanja strokovnih besedil in usvajajo pravila citiranja in spoštovanja intelektualne lastnine, obenem pa nadgrajujejo tudi svoje strokovno besedišče v angleščini, saj projektno delo poteka v angleškem jeziku. Pri ustnem predstavljanju izsledkov projektov na projektnih dnevih razvijajo veščine javnega nastopanja in nadgrajujejo svoje govorne zmožnosti v tujem jeziku.

Na projektnem dnevu FZO, ki je potekal 21. januarja 2020, so študentke in študenti prvega letnika Okolja predstavili načrt izvedbe in začetne izsledke svojega projekta z naslovom “Identification of environmental stress conditions by comparative analysis of peroxidase activity in Vipava and Ljubljana”, s katerim so začeli na začetku zimskega semestra. Študentke in študenti drugega letnika so predstavili napredek pri izvajanju svojega skupinskega projekta z naslovom “Objective and perceived environmental quality in the towns of Zenica and Maribor”. Omenjeni projekt je posebej zanimiv tudi zato, ker obravnava izbrano okoljsko tematiko v dveh državah – v Sloveniji ter Bosni in Hercegovini. Študentke in študenti bodo tako pridobili dragocene izkušnje delovanja v mednarodnem prostoru, nadejamo pa se tudi, da bodo izsledki projekta doprinesi k reševanju okoljskega problema v obeh državah. Projektni skupini delo opravljata pod strokovnim mentorstvom dr. Giulie Annovi in prof. dr. Aria De Marca, modul jezika in komunikacije pa izvaja Veronika Piccinini, lektorica za angleški jezik na UNG.

Delo obeh projektnih skupin bomo z zanimanjem spremljali in o novicah poročali na naših Facebook profilih. Novo poročilo pa sledi ob naslednjem študentskem projektnem dnevu ob koncu poletnega semestra.

Avtorica besedila: Veronika Piccinini