Projektni dan 2020 - 10.7.2020

Študentski projektni dan Fakultete za znanosti o okolju, 10. 7. 2020

Tokratni projektni dan Fakulteta za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici je bil namenjen tako predstavitvam skupinskih okoljskih projektov študentov 1. in 2. letnika dodiplomskega študijskega programa Okolje kot tudi predstavitvam diplomskih seminarjev študentov 3. letnika. V prvem delu so skupinski projekt in končno projektno poročilo najprej predstavili študenti in študentke 2. letnika, ki so obravnavali mednarodno obarvano temo Objective and perceived environmental quality in the towns of Zenica and Maribor. Zaradi izrednih razmer v smislu omejitev opravljanja terenskega in laboratorijskega dela kot posledica epidemije Covid-19, je skupina sicer morala prilagoditi določene metode in postopke. Tako so, na primer, anketiranje splošne javnosti izvedli s pomočjo spletnih aplikacij in obveščanja o anketah po družbenih omrežjih in ne na terenu (v šolah ipd.). Kljub vsemu je projektna skupina uspela pravočasno končati projekt in pridobiti veliko koristnih podatkov, ki bodo uporabni pri reševanju okoljskega problema v obeh državah tudi v prihodnje.

Sledila je predstavitev projekta prvega letnika, in sicer z naslovom Identification of environmental stress conditions by comparative analysis of peroxidase activity in Vipava and Ljubljana. Študentke in študenti prvega letnika so tako predstavili napredek pri izvajanju projekta, ki sicer poteka pod strokovnim mentorstvom dr. Sare Pignatello in prof. dr. Aria De Marca.

Drugi del projektnega dneva je bil namenjen predstavitvi diplomskih seminarjev študentov in študentk 3. letnika Okolja 1. stopnje. Seminarji so rezultat praktičnih usposabljanj, ki so jih študenti in študentke nedavno opravili v različnih podjetjih in organizacijah. Usposabljanja so odlična priložnost za pridobivanje novih izkušenj, pa tudi za spoznavanje potencialnih delodajalcev.

Diplomske seminarje so predstavili: Kaja Karner, ki je praktično usposabljanje opravljala v podjetju Carniola, d. o. o. (tema diplomskega seminarja: Carniola, d. o. o. – Življenje slovenskega gozda); Franci Novak, ki je usposabljanje opravil v podjetju Porsche Inter Auto, d. o. o. (tema diplomskega seminarja: Zmanjšanje ogljičnega odtisa pri Porsche Inter Auto, d. o. o.) ter Manuel Persoglia, ki je praktično usposabljanje opravljal v italijanskem združenju Società Cooperativa Rogos (diplomski seminar na temo Ponovna vzpostavitev idealnih pogojev za vzdrževanje spontanih kraških rastlin z različnimi ekološkimi potrebami v botaničnem vrtu Carsiana). Veseli nas, da so študentke in študenti pri praktičnih usposabljanjih pridobili veliko novih znanj in obenem že imeli priložnost delati na področjih, ki jih najbolj zanimajo.

Sodelovanje med univerzo in podjetji na področju praktičnih usposabljanj je res neprecenljivo in zahvaljujemo se vsem podjetjem in organizacijam, ki so našim študentkam in študentom nudili možnost opravljanja praktičnih usposabljanj. Iskrena hvala tudi predstavnici podjetja Porsche Inter Auto, d. o. o., ki se je udeležila tokratnega projektnega dneva in s študenti in študentkami delila dragocene izkušnje o poskusih zmanjševanja ogljičnega odtisa v na področju proizvodnje in prodaje avtomobilov.

Avtorica besedila: Veronika Piccinini