Projektni dan 2015 - 29.5.2015

Projektni dan Fakultete za znanosti o okolju – maj 2015

29. 5. 2015 je na Fakulteti za znanosti o okolju Univerze v Novi Gorici potekal drugi projektni dan v študijskem letu 2014/15. Tokrat so izsledke svojega dosedanjega raziskovalnega dela v okviru skupinskih projektov predstavili študenti prvih in drugih letnikov prvostopenjskega študijskega programa Okolje.

Skupina študentov drugega letnika, ki pod mentorstvom doc. dr. Minoo Tasbihi preučuje učinkovito razgradnjo organskih onesnaževal, je predstavila rezultate novih eksperimentov, ki so jih člani skupine izvedli v zadnjem semestru. Medtem ko so v predhodnih semestrih preučevali razgradnjo modrega barvila, ki se uporablja v tekstilni industriji, so se v tem semestru posvetili analizi učinkovite razgradnje pesticida Imidacloprida s pomočjo fotokatalize. Ker slednja predstavlja alternativno možnost za čiščenje onesnaženih vod, se nadejamo, da bodo izsledki študentov v prihodnje pripomogli k čistejšemu okolju. Tako ocenjevalna komisija kot ostali prisotni so bili mnenja, da je projektna skupina v primerjavi z januarskimi izsledki raziskavo uspešno nadgradila ter zelo izboljšala svoje projektno poročilo v angleškem jeziku.

Študenti prvega letnika so svoj projekt predstavljali prvič, pri čemer so nalogo uspešno opravili. V sklopu projekta o pojavnosti novih ekosistemov v Biosfernem območju Kras, ki ga pod mentorstvom dr. Tanje Peric ter do nedavnega tudi dr. Jane Laganis izvajajo v sodelovanju s Parkom Škocjanske jame, so občinstvu pojasnili cilje projekta, opisali svoje dosedanje delo ter predstavili nadaljnje korake pri raziskovanju te zanimive tematike.

Med projektnim delom v okviru predmetov Uvod v projektno delo, Skupinski projekt ter Skupinski projekt I študenti pridobivajo dragocene izkušnje na področju znanstvenega raziskovanja ter laboratorijskega in terenskega dela, razvijajo svoje pisne sposobnosti v pisanju strokovnih oziroma znanstvenih besedil v angleščini ter se naučijo učinkovitega predstavljanja strokovne teme v ustni obliki. K slednjemu med drugim sodi tudi ustrezen stik govorca z občinstvom, splošna urejenost, izbira ustreznih oblačil za nastop v javnosti ipd.

Na projektnih dnevih študenti prav tako pridobijo koristne povratne informacije o tem, kako nadgraditi vsebino raziskovalnega dela, pisno poročilo in samo predstavitev. Te napotke nato upoštevajo pri nadaljnjih predstavitvah svojih projektov.

Tokratni projektni dan je v sklepnem delu popestrila še predstavitev prakse možnosti opravljanja študijske prakse v nevladnih organizacijah, ki jo je izvedlo Regionalno stičišče NVO Planota – Fundacija BiT Planota.

Novice o možnostih in načinih opravljanja študijske prakse v nevladnih organizacijah predstavljajo pomemben podatek tako za študente Okolja kot ostalih študijskih programov UNG, še posebej tistih, v okviru katerih študenti del obveznosti opravijo v obliki praktičnega usposabljanja v izbranem podjetju oziroma organizaciji.

Med drugim tudi prenovljeni prvostopenjski študijski program Okolje (ki se začne izvajati v naslednjem študijskem letu) predvideva obvezno praktično usposabljanje, ki bo, podobno kot projektno delo, pripomoglo k povečanju zaposlitvenih zmožnosti študentov ter k uspešnemu prenosu znanja v prakso.

Avtorica besedila: Veronika Piccinini