Statistika

Cilji in kompetence

• Obvladovanje osnovnih statističnih orodij za prikaz in obravnavo pridobljenih podatkov
• Znanje na področju ocene merskih napak
• Razvite spretnosti, značilne za reševanje problemov: razumevanje problema, iskanje ustreznih podatkov, načrt reševanja, reševanje, preverjanje ustreznosti rešitev in analiza rešitev

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Srednješolsko znanje iz matematike.

Vsebina

h1. 1. Opisna statistika
• Osnovni pojmi
• Merila za lego
• Histogram
• Pravokotniški graf
• Časovni diagram

h1. 2. Verjetnost
• Osnovni pojmi
• Pogojna verjetnost
• Celotna verjetnost

h1. 3. Porazdelitve
• Enakomerna
• Poissonova
• Normalna
• Eksponentna

h1. 4. Pridobivanje meritev in merske napake
• Zajemnje podatkov, strategije
• Viri merskih napak
• Širjenje merskih napak

h1. 5. Ocene parametrov
• Cenilke
• Interval zaupanja

h1. 6. Test hipoteze
• Test hipoteze za povprečno vrednost
• Test hipoteze za varianco
• Test hipoteze razlike povprečnih vrednosti

h1. 7. Primerjava dveh populaciji
• Dva neodvisna vzorca
• Dva odvisna vzorca

h1. 8. Analiza variance
• Osnove
• Tukeyev test

h1. 9. Linearna regresija
• Linearna diferencialna enačba prvega reda
• Linearna diferencialna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:
• izbrati ustrezno statistično metodo za analizo danega nabora podatkov in interpretirati rezultate,
• izračunati statistične parametre (pričakovano vrednost, povprečje, varianco, mediano, standardni odklon …),
• določiti verjetnost dogodka.

Temeljna literatura in viri

• A. Vadnjal, Elementarni uvod v verjetnostni račun, DZS, Ljubljana, 1979. Katalog
• M. Omladič, V. Omladič, Matematika in denar, Knjižnica Sigma, DMFA, Ljubljana, 1995.
• M. Omladič, D. Kobal, M. Jerman, Poslovna matematika, Visoka strokovna šola za podjetništvo, Portorož, 2002.
• D. C. Montgomery in G. C. Runger, Applied statistics and probability for engineers, 2nd ed., Wiley, New Cork, 1999. Katalog E-gradivo
• J. Devore, Probability and Statistics for Engineering and the Sciences, 6th Ed., Thomson, Belmont, 2004. E-gradivo

Načini ocenjevanja

Pisni izpit (100 %).

Reference nosilca

Prof. dr. Dorota Korte je izredna profesorica za področje Fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Področja dejavnosti: fizika, analiza materialov, laserske metode
Zaposlitev/kariera:
Prof. dr. Dorota Korte je leta 2006 doktorirala iz fizike na Tehnični Univerzi Silesia, Poljska. Raziskovalno delo je začela leta 2007 na Tehnični Univerzi Silesia v kraju Giwice na Poljskem, kjer je bila eno leto zaposlena kot asistentka in 3 leta kot docentka. Od junija 2008 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici. Predava Fiziko na Visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo in Statistiko na Poslovno-tehniški fakulteti ter na Fakulteti za znanosti o okolju.

Izbrane objave:

 1. BARRECA, Davide, CARRARO, Giorgio, GASPAROTTO, Alberto, MACCATO, Chiara, ROSSI, Francesca, SALVIATI, Giancarlo, TALLARIDA, Massimo, DAS, Chittaranjan, FRESNO, Fernando, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška, FRANKO, Mladen, SCHMEISSER, Dieter. Surface functionalization of nanostructured Fe [sub] 2 O [sub] 3 polymorphs : from design to light-activated applications. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2013, vol. 5, no. 15, str. 7130-7138, doi: 10.1021/am401475g. [COBISS.SI-ID 2875387]

 2. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, FRANKO, Mladen. Characterization of pure and modified TiO [sub] 2 layer on glass and aluminum support by beam deflection spectrometry. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, 11 str., doi: 10.1007/s10765-013-1538-4. [COBISS.SI-ID 2979067]

 3. LIU, Mingqiang, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, FRANKO, Mladen. Theoretical description of thermal lens spectrometry in micro space. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2012, vol. 111, no. 3, str. 033109-1-033109-12. [COBISS.SI-ID 2156283]

 4. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BRUZZONITI, Maria Concetta, SARZANINI, Corrado, FRANKO, Mladen. Influence of foreign ions on determination of ionic Ag in water by formation of nanoparticles in a FIA-TLS system. V: First International Conference IC-ANMBES 2010, Brasov, Romania, 18. - 20. 6. 2010, (Analytical letters, ISSN 0003-2719, vol. 44, no. 18). New York: M. Dekker, 2011, vol. 44, no. 18, str. 2901-2910. [COBISS.SI-ID 2054651]
  tipologija 1.08 -> 1.01

 5. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BRUZZONITI, Maria Concetta, SARZANINI, Corrado, FRANKO, Mladen. Thermal lens spectrometric determination of colloidal and ionic silver in water. V: Selected papers presented at the 15th Workshop on Photoacoustics and Thermal Wave Methods and the 6th Workshop on Molecular Acoustics, Relaxation and Calorimetric Methods, (International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, vol. 32, no. 4). Dordrecht: Springer, 2011, vol. 32, no. 4, str. 818-827, doi: 10.1007/s10765-010-0856-z. [COBISS.SI-ID 1635323] tipologija 1.08 -> 1.01

 6. BRUZZONITI, Maria Concetta, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, FRANKO, Mladen, SARZANINI, Corrado. Flow injection method for the determination of silver concentration in drinking water for spacecrafts. Analytica chimica acta, ISSN 0003-2670. [Print ed.], 2010, vol. 665, str. 69-73. [COBISS.SI-ID 1456123]

 7. KAŹMIERCZAK-BALATA, Anna, BODZENTA, Jerzy, KORTE KOBYLINSKA, Dorota, MAZUR, Jacek, GOŁASZEWSKA, Krystyna, KAMIŃSKA, Eliana, PIOTROWSKA, Anna. Determination of thermal conductivity of thin layers used as transparent contacts and antireflection coatings with a photothermal method. Applied optics, ISSN 0003-6935, 2009, vol. 48, no. 7, str. C74-C80. [COBISS.SI-ID 1238523]

 8. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BUKOWSKI, Roman J., BODZENTA, Jerzy, KOCHOWSKI, Stanislaw, KAŹMIERCZAK-BALATA, Anna. Detector effects in photothermal deflection experiments. Applied optics, ISSN 0003-6935, 2008, vol. 47, no. 10, str. 1559-1566. [COBISS.SI-ID 1238267]

 9. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BUKOWSKI, Roman J., BODZENTA, Jerzy, KOCHOWSKI, Stanislaw. Thermal parameters of solids determination by the photodeflection method : theories and experiment comparison. Optica Applicata, ISSN 0078-5466, 2008, vol. 38, no. 2, str. 445-458. [COBISS.SI-ID 1237499]

 10. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BUKOWSKI, Roman J., BURAK, Bogusław, BODZENTA, Jerzy, KOCHOWSKI, Stanislaw. Photodeflection signal formation in photothermal measurements : comparison of the complex ray theory, the ray theory, the wave theory, and experimental results. Applied optics, ISSN 0003-6935, 2007, vol. 46, no. 22, str. 5216-5227. [COBISS.SI-ID 1237755]

 11. KORTE KOBYLINSKA, Dorota. Comparison of theories describing the photodeflection detection in photothermal experiments : the complex geometrical optics, the ray model and the wave geometrical optics. V: BODZENTA, Jerzy (ur.), DZIDA, M. (ur.), PUSTELNY, T. (ur.). 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, W&QA, Ustroń, Poland, 27 February-3 March, 2006, (Journal de physique, IV, Proceedings, vol. 137). Les Ulis: EDP Sciences, 2006, vol. 137, str. 297-303. http://jp4.journaldephysique.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/jp4/abs/2006/06/jp4137058/jp4137058. html, doi: 10.1051/jp4:2006137058. [COBISS.SI-ID 1646587] tipologija 1.08 -> 1.01

 12. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BUKOWSKI, Roman J., BURAK, Bogusław, BODZENTA, Jerzy. Experimental verification of theory of photodeflection detection based on complex geometrical optics. V: BODZENTA, Jerzy (ur.), DZIDA, M. (ur.), PUSTELNY, T. (ur.). 35th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, W&QA, Ustroń, Poland, 27 February-3 March, 2006, (Journal de physique, IV, Proceedings, vol. 137). Les Ulis: EDP Sciences, 2006, vol. 137, str. 305-308. http://jp4.journaldephysique.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/jp4/abs/2006/06/jp4137059/jp4137059. html, doi: 10.1051/jp4:2006137059. [COBISS.SI-ID 1646843]
  tipologija 1.08 -> 1.01

 13. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BUKOWSKI, Roman J., BURAK, Bogusław, BODZENTA, Jerzy, KOCHOWSKI, Stanislaw. The complex ray theory of photodeflection signal formation : comparison with the ray theory and the experimental results. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2006, vol. 100, no. 6, str. 063501-1-063501-9. [COBISS.SI-ID 1238011]

 14. KORTE KOBYLINSKA, Dorota, BUKOWSKI, Roman J., BURAK, Bogusław, KOCHOWSKI, Stanislaw. Gaussian optical beam propagation in thermal wave field : the ray theory, the complex ray theory and experimental results. V: BĹACHOWICZ, T. (ur.), BODZENTA, Jerzy (ur.), PUSTELNY, T. (ur.). 34th Winter School on Wave and Quantum Acoustics, Ustroń, Poland, 28 February-4 March, 2005, (Journal de physique, IV, Proceedings, vol. 129). Les Ulis: EDP Sciences, 2005, vol. 129, str. 231-236. http://jp4.journaldephysique.org/index.php?option=com_article&access=standard&Itemid=129&url=/articles/jp4/abs/2005/07/jp4129047/jp4129047. html, doi: 10.1051/jp4:2005129047. [COBISS.SI-ID 1646331]
  tipologija 1.08 -> 1.01

 15. BUKOWSKI, Roman J., KORTE KOBYLINSKA, Dorota. Deflective signal analysis in photothermal measurements in the frame of complex geometrical optics. Optica Applicata, ISSN 0078-5466, 2005, vol. 35, no. 1, str. 77-97. [COBISS.SI-ID 1237243]

 16. BUKOWSKI, Roman J., KORTE KOBYLINSKA, Dorota. Perturbation calculus for eikonal application to analysis of the deflectional signal in photothermal measurements. Optica Applicata, ISSN 0078-5466, 2002, vol. 32, no. 4, str. 817-828. [COBISS.SI-ID 1239291]