Izbirni VI

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program prve stopnje Okolje