2 - Videofilm II

Bachelor's programme in Digital Arts and Practices / School of Arts

  • Pelko, Stojan: Podoba misli, Študentska založba 2005.
  • David Bordwell, Kristin Thompson: Film Art, McGraw-Hill Publishing Company Catalogue E-version
  • David Bordwell: Pripoved v igranem filmu, UMco, Kinoteka, 2012. Catalogue
  • Filip Robar Dorin: Resničnost in resnica v dokumentarnem filmu, UMco, Kinoteka, 2008 Catalogue
  • Zdenko Vrdlovec: Zgodovina filma na Slovenskem, UMco, 2013. Catalogue
  • mednarodni kolokvij filmske teorije in kritike (Slovenska kinoteka : Revija Ekran, 1999)

Recommended reading:

  • Kako obleči Akt - Yvette Biro (Karantanija: Zavod za odprto družbo v Sloveniji, 1998) Catalogue
  • Mckee, Robert: Zgodba: substanca, struktura, stil in načela scenarističnega pisanja, UMCO d.d. 2008. Catalogue Catalogue