7 - Contemporary Art Practices III/NM

Bachelor's programme in Digital Arts and Practices / School of Arts

 • Auslander, Philip: V živo - uprizarjanje v mediatizirani kulturi, Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2007 Catalogue
 • Eseji o video produkciji v različnih kontekstih ali v razmerju do družbenih in umetniških praks, SCCA-Ljubljana. E-version
 • Goldberg, Roselee: Performance Art: From Futurism to the Present, Thames & Hudson, 2001 Catalogue Catalogue E-version
 • Heathfield, Adrian: Live Art and Performance, Routledge, New York, 2004 Catalogue E-version
 • Jones, Amelia: Body Art uprizarjanje subjekta, Maska, Ljubljana, 2003 Catalogue
 • STRATEGIJE predstavljanja 2 in 3. Ljubljana : SCCA, Zavod za sodobno (Svet umetnosti) Catalogue
 • Geopolitika in umetnost = Geopolitics and art / Tečaj za kustose sodobne umetnosti, leto 1999. Ljubljana : Zavod za odprto družbo - Slovenija, Sorosov center za sodobne umetnosti, 1999 (Svet umetnosti) Catalogue
 • Teorije razstavljanja = Theories of display / Tečaj za kustose sodobne umetnosti, šolsko leto 1997/98. Ljubljana : Zavod za odprto družbo - Slovenija, Sorosov center za sodobne umetnosti, 1998 (Svet umetnosti) Catalogue
 • URBANARIA / urednik, editor Lilijana Stepančič. - Ljubljana : Soros Center for Contemporary Arts, 1994-1997 Catalogue E-version
 • VIDEODOKUMENT : video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998. Eseji / urednica Barbara Borčić. - Ljubljana : Open Society Institute - Slovenia, 1999 Catalogue E-version
 • VIDEODOKUMENT : video umetnost v slovenskem prostoru 1969-1998 = video art in Slovenia 1969-1998. Dokumentacija = Documentation / urednica, editor Barbara. - Ljubljana : Open Society Institute - Slovenia, 1999 Catalogue E-version