20th Century World Wars

Bachelor's study programme Cultural history (1st level) / School of Humanities

 • E. J. Hobsbawm, Čas skrajnosti (v hrv. Doba ekstrema:1914-1991 , v angl. The Age of Extremes). Svetovna zgodovina 1914 – 1991. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 2000 (selected chapters). Catalogue
 • M. Mazower, Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002 (selected chapters).
 • Susan Rubin Suleiman: Crises of Memory and the Second World War (Harvard University Press 2008) (selected chapters). E-version
 • Petra Svoljšak, Gregor Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna, 2019. Catalogue
 • Katrin Boeckh, Sabine Rutar (eds.), The Balkan Wars from Contemporary Perception to Historic Memory (selected chapters).
 • Spomini, dnevniki in pisma vojakov (selected chapters).
 • Paul Fussell, The Great War and Modern Memory New York, Oxford University Press, 1975 (selected chapters). E-version
 • Keith Lowe, Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni, 2015 (selected chapters). Catalogue
 • Petra Svoljšak, Soča, sveta reka : italijanska zasedba slovenskega ozemlja (1915–1917), 2003 (selected chapters). Catalogue
 • Patrick Finney (ed.), Remembering the Second World War (Routledge 2018) (selected chapters). E-version
 • J.M. Winter, The Experience of World War I. Macmillan, London, 1998 (selected chapters). E-version
 • Oto Luthar, The Great War and Memory in Central and South-eastern Europe (Brill 2016) (selected chapters). E-version
 • Richard C. Hall: The Balkan Wars 1912-1913: Prelude to the First World War, Routledge (2000) (selected chapters).
 • Petra Svoljšak, Andrej Rahten, Gregor Antoličič (ur.), Na predvečer velike vojne: politični koncepti, zarote in teorije (Mohorjeva, d.o. o. 2019) (selected chapters). Catalogue
 • Federica Pedriali, Cristina Savettieri: Mobilizing Cultural Identities in the First World War: History, Representations and Memory, Palgrave Macmillan (2020) (selected chapters). E-version