Accountancy and Business Finances

Bachelor's degree programme Engineering and Management (first cycle) / School of Engineering and Management

• Ivan Turk, Slavka Kavčič, Majda Kokotec-Novak, Stanko Koželj, Marjan Odar: Finančno računovodstvo: splošni del, Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, 2004.
• Peter Atrill, Eddie McLaney: Accounting and Finance for Non-specialist. 8th edition, 2012. E-version
• Berk, A: Poslovne finance, 3. dopolnjena in poprav. izd., Ekonomska fakulteta, 2007
• Berk, I. Lončarski, P. Zajc: Vodnik po predmetu Poslovne finance. Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 2002.
• Dolenc, P., Stubelj, I. in Laporšek, S. (2016). Poslovne finance s primeri in z rešitvami.
• Brigham, E. in J. Houston (2016). Fundamentals of Financial Management. Mason: South-Western. Catalogue E-version
• Brealey, R., Myers, S: Principles of corporate finance, twelfth edition, McGraw-Hill/Irwin,cop. 2017. E-version