Strokovni sodelavec (m/ž)

Date of publication: 19. 12. 2023
Jobs external

Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto strokovnega sodelavca.

Rok za prijavo do: 15. 1. 2024

Delo se bo izvajalo na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici . Akademija je mlada, dinamična ustanova s sodobnimi študijskimi pristopi in poudarkom na osebnem delu s študenti.

Izbrani kandidat bo opravljal strokovna in tehnična dela s področja koordinacije izobraževalnih in produkcijskih procesov, logistike mobilnosti in dela na projektih.

Pogoji za prijavo:

  • univerzitetna diploma ali diploma 2. stopnje,
  • dokazana sposobnost samostojnega dela,
  • samostojnost, prilagodljivost za delo v skupini, natančnost in zanesljivost pri delu,
  • sposobnost vodenja skupinskega dela,
  • znanje angleškega jezika najmanj na stopnji B2,
  • dve leti delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Predviden začetek dela je 15. 2. 2024. Delovno razmerje bomo sklenili za 100% delovni čas, 40 ur na teden za določen čas enega leta.

Obvezne priloge k prijavi:

  • življenjepis,
  • dokazila o izobrazbi.

Prijave sprejemamo v elektronski obliki na e-naslov careers@ung.si do vključno 15. 1. 2024.

Prijava naj bo poslana kot ena sama priponka e-sporočila v PDF formatu.

Kontakt za dodatne informacije: tel. 05 620 85 22 ali e-naslov za prijavo.

Attachments

Contact

Tea Stibilj Nemec
telefon: 05 6205 822
e-pošta: careers@ung.si

Nina Cotič
telefon: 05 6205 817
e-pošta: careers@ung.si