Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito

Do začasne zaščite so upravičene naslednje kategorije oseb, ki so prebivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022 ali na ta dan:

- državljani Ukrajine;

- osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite;

- družinski člani oseb iz prve in druge alineje tega odstavka, kot so opredeljeni v drugem odstavku 36. člena Zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb (Uradni list RS, št. 16/17 – uradno prečiščeno besedilo);

- osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine, in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Začasna zaščita razseljenih oseb iz Ukrajine traja eno leto in se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.

Več informacij

Roki za prijave za izvedbo vpisa v 1. letnik

Prijavni rok Razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito Roki za oddajo prilog
1. prijavni rok do 1. 9. 1. 9.
rok za zapolnitev mest - -

Roki za oddajo prilog:
Kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka.

Roki za prijave za izvedbo vpisa v višji letnik dodiplomskega študija

Prijavni rok Kandidati
1. prijavni rok do 1. 9.

Roki za oddajo prilog:
Kandidati dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev predložijo elektronsko prek portala eVŠ skupaj s prijavo, oziroma najkasneje do konca prijavnega roka.

Postopki za prijavo na razpis za vpis

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ za programe za katere izpolnjuje pogoje za vpis.

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu.

Priznavanje izobraževanja pridobljenega v tujini

Kandidati, ki imajo tujo listino o izobraževanju in želijo nadaljevati izobraževanje v Republiki Sloveniji, morajo imeti odločbo o priznanju pravice do nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Novi Gorici.

Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba na univerzi in se prične z oddajo prijave za vpis preko spletnega portala eVS.

Koristne informacije

Kontakt

E: studentska.pisarna@ung.si
T: +386 5 3315 234
T: +386 5 9099 717