Študijske vsebine na daljavo na programih tretje stopnje

Značilnost doktorskega študija na Fakulteti za podiplomski študij UNG je popolnoma individualen pristop do doktorandov, kar vključuje tudi že dobro ustaljene oblike učenja na daljavo. Tudi v prihodnje bomo predavanja in seminarje na daljavo ponudili doktorskim študentom, ki zaradi zdravstvenih, administrativnih (vizumi), nastanitvenih ali drugih omejitev ne morejo zagotoviti fizične prisotnosti na UNG. Obenem je študentom podpora na daljavo na voljo tudi v obliki stalne komunikacije z mentorji in eksperti v raziskovalnih enotah UNG; na daljavo pa se s pomočjo videokonferenčnega sistema lahko izvedejo tudi zagovori doktorskih disertacij. Določenih vsebin individualnega raziskovalnega dela študenta, ki so vezane na delo v laboratoriju ali na terenu, vendarle ni mogoče izvajati na daljavo in se bodo tudi v prihodnje izvajale zgolj in situ.