Študijske vsebine na daljavo na programih prve stopnje

Študijski program Gospodarski inženiring 1. stopnje Od študijskega leta 2020/21 dalje Univerza v Novi Gorici izvaja kombiniran način predavanj. Tak način izvedbe omogoča lažjo dostopnost do predavanj in njihovo višjo kakovost, obenem pa zagotavlja višjo stopnjo vključevalnosti za študente, ki iz različnih razlogov ne morejo sodelovati na klasičnih predavanjih. Kombinirano izvajanje pomeni, da predavanja potekajo v klasični obliki v predavalnici, istočasno pa jih v živo (zvok, slika, prosojnice, tabla) predvajamo po internetni povezavi na različnih platformah.

Študenti se vnaprej odločijo, ali bodo predavanjem pri posameznih predmetih sledili na
klasičen način v predavalnici ali v živo po internetni povezavi. Svojo odločitev morajo za vsak
predmet posebej najaviti v tajništvo matične fakultete.

Večjemu deležu predavanj in projektnega dela lahko na daljavo sledite tudi na študijskih programih Kulturna zgodovina 1. stopnje, Slovenistika 1. stopnje ter Digitalne umetnosti in prakse 1. stopnje, pri čemer bodo na lokaciji še vedno izvedeni praktična usposabljanja in ostale praktične vsebine kot so delavnice Akademije umetnosti pri modulih Fotografija, Film, Animacija in Novi mediji.

Tudi na študijskih programih Fizika in astrofizika 1. stopnje ter Okolje 1. stopnje je nabor ponujenih študijskih vsebin na daljavo razširjen, vendar praktične vaje ter raziskovalno, terensko in projektno delo večinoma potekajo na lokacijah samih. Pri opravljanju raziskovalnega dela v vrhunsko opremljenih laboratorijih in centrih UNG študenti namreč pridobijo ključne kompetence in veščine ter takojšen vpogled v najnovejša znanstvena dognanja.

S pomočjo inovativnih pristopov in povezovanja z zunanjimi partnerji se določene praktično zasnovane dejavnosti izvajajo na daljavo. S pomočjo novega in daljinsko upravljanega teleskopa v Čilu, ki sta ga v sklopu izobraževalnega, nekomercialniega projekta GoChile v čilski Atakami postavili Univerza v Novi Gorici in astronomska revija Spika, lahko študenti na daljavo in v realnem času izvajajo astronomska opazovanja.

Tudi na študijskem programu Vinogradništvo in vinarstvo 1. stopnje bomo poučevanje na daljavo izvajali le v smiselnem obsegu, saj je ta študij praktično usmerjen in obsega praktično delo študentov v laboratorijih in na terenu – na univerzitetnem posestvu, v vinskih kleteh v regiji in podobno.

Pri vseh študijskih programih bodo v določenih primerih na daljavo lahko potekale tudi različne oblike preverjanja znanja (opravljanje kolokvijev in izpitov, predstavitev izdelkov in podobno), prav tako tudi zagovori diplomskih del.