Študijske vsebine na daljavo na programih druge stopnje

Poslovno-tehniška fakulteta UNG že ponuja kombinirani študij Načrtovanje in vodenje odprtega izobraževanja 2. stopnje. Ta interdisciplinaren program, ki se izvaja v sodelovanju z UNESCO katedro o odprtih tehnologijah za odprto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje na Institutu Jožef Stefan, delno poteka v prostorih fakultete v Vipavi, delno pa na daljavo.
Tudi drugostopenjski program Gospodarski inženiring ponuja del študijskih vsebin na daljavo, že v študijsem letu 2020/21 so bile uspešno izvedene tudi prve laboratorijske vaje na daljavo, in sicer pri predmetu Internet stvari. Študentom smo omogočili varno povezavo v domače omrežje in pregledovanje ter zaganjanje lastnih programov za zajem veličin in upravljanje naprav na daljavo. Hkrati so študenti spoznali tudi nova orodja in se naučili, kako iz pripravljenih blokov izdelati spletno aplikacijo in mobilno aplikacijo za spremljanje senzorjev.

Povečan obseg poučevanja na daljavo bo na voljo tudi na programu Slovenistika 2. stopnje, na programih Vinogradništvo in vinarstvo 2. stopnje, Fizika in astrofizika 2. stopnje, Okolje 2. stopnje ter Znanost o materialih 2. stopnje se poučevanje na daljavo izvaja le v smiselnem obsegu, pri čemer večina praktičnih vsebin (laboratorijsko in terensko delo, praktično usposabljanje ipd.) poteka v živo na lokaciji, saj lahko le tako zagotovimo najvišjo možno kakovost študija in prenos teorije v prakso.