Komu je kombiniran način študija še posebej namenjen?

Študij je z uvedbo kombiniranih načinov poučevanja in učenja odslej lažje dostopen vsem, ki želijo kakovosten študij in neposredno pridobivanje praktičnih znanj, obenem pa potrebujejo večjo mero e-podpore na daljavo:

  • vsem, ki na UNG ne bodo mogli pravočasno priti do začetka študijskega leta, bodisi zaradi omejitev v zvezi z morebitnimi prihodnjimi epidemiološkimi stanji v državi, iz katere kandidat prihaja, ali zaradi drugih utemeljenih razlogov (npr. dolgotrajni postopki pridobivanja vizumov za tujce),
  • kandidatom, ki so zaposleni, in tistim, ki se ob študiju profesionalno udejstvujejo na športnem, umetniškem oziroma drugem področju, in lahko občasno zagotovijo le delno prisotnost na lokaciji izvajanja študija,
  • staršem otrok, ki zaradi zagotavljanja varstva otroka potrebujejo krajevno in časovno prilagojeno izvedbo študija,
  • kandidatom, ki so iz zdravstvenih razlogov upravičeni do statusa študenta s posebnimi potrebami in pri študiju potrebujejo več individualnih prilagoditev ali dodatno opremo (gibalno ovirane osebe, gluhi in naglušni, študenti s specifičnimi učnimi težavami ipd.).