Network for Mental Rehabilitation and Motors of the Ictus (Združenje za kognitivno in gibalno rehabilitacijo po možganski kapi) MeMoRi-net

MEMORI-net je skupno zavzemanje za izboljšanje strategij upravljanja rehabilitacij, ki sledijo možganski kapi, in za definiranje skupnih diagnostičnih ter terapevtskih protokolov, temelječih na najbolj naprednem znanstvenem znanju in najboljših mednarodnih praksah. Z več kot 4000 novimi primeri na leto, ki se pojavljajo na programskem območju, možganska kap predstavlja enega najbolj perečih vzrokov intelektualne in motorične invalidnosti. Prizadene lahko osebe v produktivnih letih, kar pušča globoke posledice v zdravstvenem sistemu, družinah in celotnem lokalnem gospodarstvu. Čeprav je možganska kap akutna vaskularna poškodba možganov, lahko povzroči poškodbe celega telesa. Te zahtevajo interdisciplinarne rehabilitacijske prakse, ki pa niso v celoti razpoložljive v vseh centrih programskega območja. Rehabilitacija po možganski kapi zahteva vključenost različnih institucij in njihovo dobro koordinacijo, ki pa jo ovirajo pomanjkanje skupnih protokolov, omejenost možnosti koriščenja rehabilitacije na domu in IKT tehnologij, pomanjkanje pripomočkov za jezikovne manjšine, pravne omejitve pri prenosu osebnih zdravstvenih informacij. Zato da bi rešili omenjene teritorialne probleme MEMORI-net stremi k oblikovanju odlične medregionalne mreže, ki bo vključevala različne subjekte enot za možgansko kap in univerzitetne centre, specializirane v diagnostiki in IKT, rehabilitacijske centre, terme ter združenja bolnikov, ki jih je priza dela možganska kap. Preko učinkovitega programa komunikacije in izobraževanja zdravniških ekip ter družin pacientov bo MEMORI-net spodbujal medsebojno izmenjavo znanj in izboljšanje rehabilitacijskih praks. MEMORI-net bo prispeval k strategijam EUSALP in EUSAIR, tako da bo ponudil mrežo za klinično potrditev inovativnih rehabilitacijskih produktov in bo zanimiv tudi za bolnike iz drugih regij. Učinek MEMORI-neta se bo nadaljeval tudi po izteku projekta, saj bo odprl nove perspektive tudi rehabilitacijam, ki sledijo drugim nevrološkim boleznim.

Povezava do uradne spletne strani: MEMORI-net