prof. dr. Aneta Ivanovska

Enote univerze:
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
49 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 6205 830
830 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Nosilec predmeta:
 • Poslovni informacijski sistemi, 2. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring
 • Projekt 1, 1. letnik. letnik
  Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring
Predavatelj:
 • Poslovni informacijski sistemi, 2. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring
 • Projekt 1, 1. letnik. letnik
  Študijski program druge stopnje Gospodarski inženiring
Asistent: