Nikita Meden, mag. zgod.

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Pisarna:
70
Telefon:
05 3315 269
269 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure:
po dogovoru
Asistent:

Nikita Meden se ukvarja z agrarno zgodovino na Slovenskem in v primerjalni evropski perspektivi. Pri raziskovanju povezuje agrarno zgodovino in kulturno krajino, saj sta ti dve področji vzročno-kavzalno neločljivi. Osredotoča se na področje novega veka, natančneje na 18. in 19. stoletje. Mag. Nikita Meden živi v Golem Brdu v Goriških Brdih. Leta 2015 je diplomirala, čez dve leti pa magistrirala na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, pod mentorstvom prof. dr. Aleksandra Panjeka. V času doktorskega študija je delovala kot asistentka na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem in na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Poleg tega je poučevala zgodovino tudi na Ljudski univerzi v Novi Gorici. Zadnji dve leti kot zunanja sodelavka (Občina Divača) opravlja uredniško funkcijo pri Dolenčevemu zborniku. Doktorski študij zaključuje pod mentorstvom prof. dr. Žarka Lazarevića. Od 1.6.2021 je zaposlena na Univerzi v Novi Gorici (Fakulteta za humanistiko, Raziskovalni center za humanistiko).