Urban Česnik, mag.okolj.ved.

Enote univerze:
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
M-4 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 9099 711
711 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Asistent: