Katarina Gomboc Čeh, mag.prof.rus. in mag.prof.slov.

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Pisarna:
71
Telefon:
05 3315 213
213 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Asistent: