dr. Tina Škorjanc

Enote univerze:
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
M-8 Kampus Ajdovščina
Telefon:
05 3653 515
515 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Asistent:
  • Inženirska kemija, 1. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring
  • Kemija, 1. letnik. letnik
    Študijski program prve stopnje Okolje